Kompiuterinė diagnostika ir remontas

Kompiuterinės diagnostikos įranga yra vienas svarbiausių šiuolaikinio autoserviso atributų, užtikrinančių sėkmingus elektroninės sistemos testavimus, efektyvų klaidų radimą ir šalinimą bei automobilio elektrinių komponentų patikrinimą.

Kompiuterinės diagnostikos dėka net patys sudėtingiausi automobilių gedimai efektyviai diagnozuojami ir šalinami greičiau, tiksliau bei pigiau.

Mūsų įmonėje dirba kvalifikuoti autoelektrikai, kurie atliks kompiuterinę diagnostiką, atstatys Jūsų automobilio generatorius ir starterius, sutvarkys elektrinių langų veikimo funkciją, šviesas, į atliks visus kitus, su automobilio elektra susijusius, darbus.

Kainoraštis:

1. Kompiuterinė diagnostika 14,00 – 18,00 €
2. Klaidų šalinimas (kompiuteriniu būdu) 7,00 €
3. Tepalų intervalo atstatymas (rankiniu būdu) 3,50 €
4. Tepalų intervalo atstatymas (kompiuteriniu būdu) 5,50 €
5. Žibintų reguliavimas (be rūko žibintų) 7,00 €
6. Žibintų reguliavimas (su rūko žibintais) 10,50  €
7. Lemputės keitimas žibinte 1,80 – 7,00 €
8. Žibinto keitimas 10,50  €
9. Starterio išėmimas/įdėjimas 28,00 – 40,00 €
10. Starterio remontas 15,00 – 45,00 €
11. Generatoriaus išėmimas/įdėjimas 28,00 – 40,00 €
12. Generatoriaus remontas 15,00 – 45,00 €

Visiems neišvardytiems darbams taikomas valandinis įkainis:

 • Autošaltkalvio darbams – 14,00 €
 • Autoelektriko, kėbulo remonto darbams – 21,00 €

Dėmesio:

 • Atliekamų darbų įkainiai gali keistis priklausomai nuo automobilio techninės būklės ir remonto sudėtingumo.
 • Darbų įkainiai nurodyti su PVM (pridėtinės vertės mokesčiu).
 • Autoservisas neįsipareigoja ir negali atlyginti visų patirtų kliento išlaidų susijusių dėl remontuojamo automobilio.
 • Remonto darbų terminai yra suderinami žodžiu arba raštu prieš remontą, arba remonto eigoje.
 • Autoservisas neatsako už paliktus automobilyje vertingus daiktus.
 • Apie išorinius automobilio defektus būtina pranešti autoserviso darbuotojui prieš remontą.

Autoservisas „SMAGRATIS“ savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kurie reglamentuoja automobilių techninę priežiūrą ir remontą:

 • Lietuvos standartas LST 1438:2016 Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai.
 • Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas. 2016 m. vasario 1 d. Nr. 2BE-45, Vilnius. Aktuali redakcija.
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. 2007 m. sausio 12 d. Nr. X-1014, Vilnius. Aktuali redakcija.

Garantijos terminai:

 • Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams – 1 mėn.
 • Agregatų ir mazgų remonto darbams (išskyrus elektros prietaisus) – 6 mėn., bet ne daugiau 10 000 km.
 • Detalėms – vadovaujantis automobilių detalių gamintojų teikiamomis garantijomis.
 • Garantiniu laikotarpiu neatlygintinai šaliname visus garantinius gedimus bei brokuotas detales ir medžiagas.

Garantijos teikimo sąlygos: 

1. Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz. stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, dirželiams ir t.t.), jeigu jos natūraliai susidėvėjo naudojant automobilį pagal paskirtį, taip pat esant šių sąlygų 3 punkte nurodytoms aplinkybėms.

2. Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas tik autoservise „SMAGRATIS“.

3. Garantija neteikiama šiais atvejais:

3.1. Laiku nevykdant automobilio planinių techninių aptarnavimų ir nesilaikant gamintojo numatyto reglamento;

3.2. Detalės pažeistos mechaniškai Užsakovo ar trečiųjų asmenų, kuriems Užsakovas perdavė automobilį;

3.3. Užsakovas nepaisė Vykdytojo nurodymų ir atsisakė keisti mazgus, detales ar atlikti technologiniuose procesuose numatytus darbus;

3.4. nustatoma, kad garantinis automobilio mazgas ar detalė buvo pažeista dėl netinkamo automobilio eksploatavimo (mechaninis pažeidimas, perkaitinimas, eksploatacija be ar su eksploatacinių skysčių trūkumu ir pan.).

4. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui nepateikus autoservisui „Paraiškos. Priėmimo-perdavimo akto“, kuri perduodama kartu su automobiliu, garantijos netaikomos, o Užsakovas privalo atsiskaityti už atliktus darbus bei remontui panaudotas detales pagal galiojančius autoserviso įkainius.