Variklio remontas

 • Variklis – vienas sudėtingiausių automobilio mazgų. Variklio remontas reikalauja aukštos kvalifikacijos ir kruopštumo. Prieš pradedant jo remontą, įprastai atliekama variklio kompiuterinė diagnostika, kurios pagalba nustatomas tikslus gedimas, todėl išvengiama bereikalingų remonto išlaidų.
 • Varikliui kaip ir visiems sudėtingiems įrenginiams reikalinga periodiška patikra ir aptarnavimas. Rekomenduojame, laiku pakeisti alyvą, alyvos filtrą, variklio paskirstymo mechanizmo diržų komplektą arba grandinės komplektą, aušinimo skystį, aušinimo sistemos siurblį.
 • Atvykus į servisą, aptarnavimo metu įvertinamos visos variklio sistemos ir užtikrinamas jų kokybiškas darbas. Laiku diagnozuotas variklio gedimas ir profesionalų atliktas remontas gali žymiai sumažinti automobilio eksploatacijos sąnaudas.
 • Serviso vadovas sudaro preliminarią automobilio remonto darbų sąmatą. Informuojame klientą apie kainą galutinai diagnozavus variklio gedimą. mūsų įmonės darbuotojai neremontuoja automobilio neperspėję kliento apie galimas išlaidas.

Variklio gedimo požymiai:

 • Važiuojant, automobilis trukčioja;
 • Atsirado vibracijos;
 • Automobiliui trūksta galingumo;
 • Automobilis nei iš šio, nei iš to užgęsta;
 • Variklis uždelstai, „po laiko“ reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą;
 • Tarp tepalų keitimo reikia papildyti tepalus;
 • Pakitęs veikiančio variklio garsas;
 • Dirbant varikliui, atsiranda neįprastas kvapas;
 • Dūmai yra mėlyni, juodi, pilki ar tirštai balti;
 • Padidėjusios kuro sąnaudos;
 • Variklis veikia pulsuodamas;

Kainoraštis:

1. Tepalo ir tepalo filtro keitimas 7,00 €
2. Tepalo ir tepalo filtro keitimas (nuėmus variklio apsaugą) 9,00  €
3. Variklio galvutės n/p 123,00 – 210,00 €
4. Vožtuvų dangtelio tarpinės keitimas 9,00 – 35,00 €
5. Hidro kompensatorių keitimas 52,00 – 87,00 €
6. Vožtuvų reguliavimas 21,00 – 87,00 €
7. Paskirstymo diržo keitimas 35,00 – 175,00 €
8. Alkūninio veleno priekinio riebokšlio keitimas 21,00 – 105,00 €
9. Alkūninio veleno galinio riebokšlio keitimas (su mech. pavarų dėže) 64,00 – 140,00 €
10. Vožtuvų riebokšlių keitimas 35,00 – 105,00 €
11. Vandens siurblio keitimas 21,00 – 105,00 €
12. Variklio dugninės n/p (karterio) 21,00 – 70,00 €
13. Stūmoklinių žiedų keitimas 280,00 – 525,00 €
14. Variklio keitimas 175,00 – 525,00 €
15. Variklio remontas kapitalinis 700,00 – 1050,00 €

Visiems neišvardytiems darbams taikomas valandinis įkainis:

 • Autošaltkalvio darbams – 14,00 €
 • Autoelektriko, kėbulo remonto darbams – 21,00 €

Dėmesio:

 • Atliekamų darbų įkainiai gali keistis priklausomai nuo automobilio techninės būklės ir remonto sudėtingumo.
 • Darbų įkainiai nurodyti su PVM (pridėtinės vertės mokesčiu).
 • Autoservisas neįsipareigoja ir negali atlyginti visų patirtų kliento išlaidų susijusių dėl remontuojamo automobilio.
 • Remonto darbų terminai yra suderinami žodžiu arba raštu prieš remontą, arba remonto eigoje.
 • Autoservisas neatsako už paliktus automobilyje vertingus daiktus.
 • Apie išorinius automobilio defektus būtina pranešti autoserviso darbuotojui prieš remontą.

 

Autoservisas „SMAGRATIS“ savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kurie reglamentuoja automobilių techninę priežiūrą ir remontą:

 • Lietuvos standartas LST 1438:2016 Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai.
 • Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas. 2016 m. vasario 1 d. Nr. 2BE-45, Vilnius. Aktuali redakcija.
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. 2007 m. sausio 12 d. Nr. X-1014, Vilnius. Aktuali redakcija.

Garantijos terminai:

 • Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams – 1 mėn.
 • Agregatų ir mazgų remonto darbams (išskyrus elektros prietaisus) – 6 mėn., bet ne daugiau 10 000 km.
 • Detalėms – vadovaujantis automobilių detalių gamintojų teikiamomis garantijomis.
 • Garantiniu laikotarpiu neatlygintinai šaliname visus garantinius gedimus bei brokuotas detales ir medžiagas.

Garantijos teikimo sąlygos: 

1. Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz. stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, dirželiams ir t.t.), jeigu jos natūraliai susidėvėjo naudojant automobilį pagal paskirtį, taip pat esant šių sąlygų 3 punkte nurodytoms aplinkybėms.

2. Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas tik autoservise „SMAGRATIS“.

3. Garantija neteikiama šiais atvejais:

3.1. Laiku nevykdant automobilio planinių techninių aptarnavimų ir nesilaikant gamintojo numatyto reglamento;

3.2. Detalės pažeistos mechaniškai Užsakovo ar trečiųjų asmenų, kuriems Užsakovas perdavė automobilį;

3.3. Užsakovas nepaisė Vykdytojo nurodymų ir atsisakė keisti mazgus, detales ar atlikti technologiniuose procesuose numatytus darbus;

3.4. nustatoma, kad garantinis automobilio mazgas ar detalė buvo pažeista dėl netinkamo automobilio eksploatavimo (mechaninis pažeidimas, perkaitinimas, eksploatacija be ar su eksploatacinių skysčių trūkumu ir pan.).

4. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui nepateikus autoservisui „Paraiškos. Priėmimo-perdavimo akto“, kuri perduodama kartu su automobiliu, garantijos netaikomos, o Užsakovas privalo atsiskaityti už atliktus darbus bei remontui panaudotas detales pagal galiojančius autoserviso įkainius.